top of page

Juridische mededeling

Afdruk. In sommige regio's is een impressum wettelijk verplicht. Dit sjabloon bevat alleen algemene informatie en voorbeeldformuleringen en is nog niet gereed voor publicatie. De informatie in het impressum varieert afhankelijk van uw bedrijf of type website. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw impressum te begrijpen en te creëren.

 

[Bedrijfsnaam]

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam

 • Bedrijf Hoofdkantoor Adres 

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen

 • Bedrijfstelefoonnummer, faxnummer en e-mailadres

 • Registratienummer in het handels- en vennootschapsregister,   of andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit 

 • Belastingidentificatienummer 

 • Rechtsvorm van het bedrijf 

 • Bedrag van het aandelenkapitaal 

 • Als uw website diensten aanbiedt in het kader van een activiteit waarvoor de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt 

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van cookies

 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. U heeft als klant altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de geschillencommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

E-mailadres:
Zo een. :

Fax:

Adres: 

bottom of page